Четвърта национална конференция по превантивна медицина

 Уважаеми колега,

Българското сдружение по превантивна медицина има удоволствието да Ви
съобщи, че четвъртата национална конференция по превантивна медицина
ще се проведе в гр. Кърджали от 03 до 05 Септември 2012г.
Започнахме вече да обобщаваме презентациите.

 

Срокът за подаване на резюметата на презентациите изпратете на
нашата електронна поща: prev_med_bg@abv.bg до 31.05.2012г.

Очакваме отговор!

Основни теми на конференцията са:
1. Рискове за здравето от околната среда – въздух, води, почва, храни, нейони-
зираща радиация, шум и вибрации, лабораторна дейност по контрола им;
2. Обществено здраве – програми, проекти, здравни грижи и др.;
3. Превенция на рисковете за репродуктивното здраве на жената и мъжа (ла-
бораторно-диагностични възможности, стерилитет, противозачатъчни средства,
подобряващи удоволствието препарати и др.);
4. Ваксинопрофилактика, медицина на пътуващите (събиране на сведения за
дестинациите, медицински набори за пътуващите и др.);
5. Тютюнопушене и белодробно здраве (контрол на пушенето, отказване от тю-
тюнопушене, диагностика и профилактика на персистираща кашлица, ХОББ,
астма, рак, алергии);
6. Превенция на зооантропонози и зоонози – дезинфекция, дезинсекция и дера-
тизация (ДДД).
Предварителната програма на конференцията може да се промени в зависимост
от броя на докладите и фирмените представяния.
В мероприятието ще вземат участие специалисти по превантивна медицина,
епидемиолози, акушер-гинеколози, пулмолози и фтизиатри, микробиолози, вирусоло-
зи, паразитолози, педиатри, инфекционисти, дерматолози, общопрактикуващилекари,
специалисти по дентална медицина, ветеринарни лекари и специалисти по здравни
грижи.
Ще присъстват националните консултанти по епидемиология, микробиология,
главния държавен здравен инспектор, директорите на РЗИ.
В следващото ни писмо до Вас, ще Ви дадем пълна информация и за настанява-
нето, тази информация ще бъде публикувана и на нашият сайт :
www.prevantivnamedicina.com
Такса участие конференция – 20 лева ( в което влизат- бадж, чанта с рекламни
материали, достъп до постерна сесия и залите за изнасяне на презентации)

С уважение:
Председател на Управителния съвет на БСПМ
д-р Андрей Галев

София, 06.04.2012г.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *