Втори конгрес с международно участие по превантивна медицина

Уважаеми колеги,

Българското сдружение по превантивна медицина с удоволствие Ви съобщава, че Втори конгрес с международно участие по превантивна медицина ще се проведе в гр. Стара Загора от 09 ти до 11 ти Ноември 2016г.

Таксата за участие е 95 лв.

Таксата за участие да бъде преведена на „Българското сдружение по Превантивна Медицина” на следната банкова сметка:  
БСПМ, Пощенска Банка
„Юробанк И Еф Джи България” АД
IBAN:  BG97 BPBI  7942 1016 2395 01
BIC: BPBIBGSF

Настаняването на участниците ще се извършва по предварителна заявка в хотел „Мериан Палас” **** – гр. Стара Загора.

Резервацията и заплащането на нощувките в хотела се извършва индивидуално от участниците от където могат да получат фактура за индивидуалните си нощувки! Резервация № 12756 за конгреса.

„Мериан Палас” ****

Тел: +359 42 611 100;
web:merianpalace.com;
email: magi_group@abv.bg

За въпроси и контакти:
+359 89 4245862
+359 89 8562490

С уважение:
Председател на Управителния съвет на Българското сдружение попревантивна медицина доц. Андрей Галев,дм

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *