Tetanus

Тетанус (на латински: Tetanus) е остропротичаща, неконтагиозна ранева инфекция при всички бозайници и човека. Причинява се от екзотоксини отделяни от анаеробния микроорганизъм Clostridium tetani. Клинически заболяването се демонстрира с повишена рефлекторна възбудимост, тонични спазми на отделни мускулни групи или цялата мускулатура на тялото. Смъртността е много висока и се дължи на асфиксия в резултат на парализа на гръдната и диафрагмалната мускулатура.

Заболяването е известно от дълбока древност. За връзката му с с предходни рани и последващо развитие на болестта са обръщали внимание лекари още от ранните цивилизации в Египет, Гърция, Индия и Китай. През IV в.пр.н.е пръв Хипократ описва клиничната картина на заболяването при собствения си син, който умира от тетанус. В изучаването на болестта са се включили и Гален, Целз, Аретей, Авицена, Амброаз Паре и други известни лекари в древността и средновековието.

Епидемиология

При хората тетанус настъпва най-вече в резултат на убождане, замърсяване на разкъсни и контузни рани, при по тежки контузии включително и фрактури. Особено опасни са малките прободни рани със замърсени остри предмети, за които обикновено не се търси лекарска помощ.

Плътност на случаите на тетанус по страни 1997г.
(по данни на СЗО)
 Страни с изключително висока плътност на заболели
 Страни с висока плътност на заболели
 Страни със средна плътност на заболели
 Страни с ниска плътност на заболели
 Страни с единични случаи на заболели

източник: bg.wikipedia

You may also like...