Immunization calendar

Calendar

Навършена възраст

 Имунизация

Ваксина

Име

 Начин на приложение

През първите 24 часа след раждането

Имунизация против хепатит тип B (І прием) Рекомбинантна хепатит B ваксина Engerix B мускулно
От 48-ия след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина BCG вътрекожно
Първи месец Имунизация против хепатит B (ІІ прием) Рекомбинантна хепатит B ваксина Engerix B мускулно
Втори месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В(I прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (с безклетъчна компонента), инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип B Infanrix IPV HiB
Pentaxim
мускулно
Имунизация против пневмококови заболявания (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина PrevenarSynflorix мускулно
Имунизация против ротавирусни заболявания (I прием) Ваксина срещу ротавирусни заболявания Rotarix перорално
Трети месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (II прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (с безклетъчна компонента), инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип B PentaximInfanrix IPV HiB мускулно
Имунизация против пневмококови заболявания (II прием) Конюгирана пневмококова ваксина PrevenarSynflorix мускулно
Имунизация против ротавирусни заболявания (II прием) Ваксина срещу ротавирусни заболявания Rotarix перорално
Четвърти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (III прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (с безклетъчна компонента), инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип B PentaximInfanrix IPV HiB мускулно
Имунизация против пневмококови заболявания (III прием) Конюгирана пневмококова ваксина PrevenarSynflorix мускулно
Шести месец Имунизация против хепатит B ( ІІІ прием ) Рекомбинантна хепатит B ваксина Engerix B мускулно
Седми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту ( 5 ME PPD ) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина BCG вътрекожно
Дванадесет месеца Реимунизация срещу пневмококови заболявания, не по-рано от 6 месеца след III-тия прием (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина PrevenarSynflorix мускулно
Тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола

Priorix мускулно

Шестнадесет месеца (не по-рано от една година след третия прием)

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип B (ІV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (с безклетъчна компонента), инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип B PentaximInfanrix IPV HiB, мускулно
24-ия месец Имунизация срещу Хепатит А (I прием) Рекомбинантна хепатит А ваксина Havrix
Avaxim
мускулно
Имунизация срещу инвазивни менингококови заболявания, причинени от серогрупи A и С Полизахаридна менингококова ваксина Meningococcal polysacc. vaccine A+C мускулно или подкожно
Две години и 6 месеца Имунизация срещу Хепатит А (II прием) Рекомбинантна хепатит А ваксина Havrix
Avaxim
мускулно
Шест години Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)

Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна компонента) и инактивирана полиомиелитна ваксина

Tetraxim вътрекожно
Единадесет години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина BCG мускулно
Дванадесет години

Реимунизация против морбили, паротит и рубеола

Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола

Priorix мускулно

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина Tetadif
Diftet
мускулно
Имунизация срещу рак на маточната шийка (I прием)

Рекомбинантна ваксина срещу човешки папиломен вирус

Cervarix
Silgard
мускулно

Дванадесет години и един месец

Имунизация срещу рак на маточната шийка (II прием)

Рекомбинантна ваксина срещу човешки папиломен вирус

Cervarix
Silgard
мускулно

Дванадесет години и шест месеца

Имунизация срещу рак на маточната шийка (III прием)

Рекомбинантна ваксина срещу човешки папиломен вирус

Cervarix
Silgard
вътрекожно
Седемнадесет години

Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина BCG мускулно

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина Tetadif
Diftet
мускулно

От 25-ата година през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина Tetadif
Diftet

За повече информация за имунизациите, обърнете се към Вашия лекар. 
Информацията на тази интернет страница не е препоръка за имунизация. Препоръка и ваксинация може да направи само лекар след преглед.