Ваксини при пътуване

ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА*
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНОТО:

Ще получите информация за най – разпространените инфекциозни болести и за областите, където те се срещат най – често.

ЗАПОМНЕТЕ! 
преди пътуването

 • Информирайте се подробно за страната, за която заминавате!
 • Консултирайте се с Вашия лекар и с лекар – специалист!
 • Осигурете си необходимите имунизации, по възможност, поне един месец преди заминаването – някои ваксинации се правят по определена схема, за което е нужно време!

по време на пътуването

 • Грижливо измивайте ръцете си!
 • Консумирайте проверени, фабрично бутилирани вода и напитки, или според обстоятелствата – преварена вода!
 • Консумирайте добре обработени термично или фабрично опаковани храни и преварено мляко!
 • Измивайте грижливо зеленчуците и плодовете!
 • Избягвайте консумирането на храна, закупена от улични продавачи!
 • Придържайте се към правилото: “Внимавай какво ядеш!” и към популярния съвет: “Сготви, обели или изхвърли!”
 • Пазете се от ухапвания от комари, кърлежи и други насекоми, като използвате подходящо облекло, мрежи и препарати (репеленти, инсектициди )!
 • Ако се разболеете и не сте в състояние да се справите с проблема сами или Ви ухапе животно, незабавно потърсете медицинска помощ!
 • Избягвайте “случайните” сексуални контакти!
 • При сексуален контакт, винаги използвайте предпазни средства (презерватив)!

след пътуването 

 • След завръщане от престой в чужбина, непременно направете консултация с лекар, както и със специалист по тропическа медицина и паразитология!
 • При най – малкото неразположение и особено при висока температура, повръщане, диария, обрив, потърсете лекар и го информирайте за престоя си в чужбина!

Внимание! 
Не всички заболявания се проявяват веднага. Възможно е да измине известен период от време, през който човек се чувства добре, т.е. в началото заболяването протича скрито.

Северна Америка
Рисковете от заразни болести в никакъв случай не са по – големи от тези в собствената ни страна. Естествено, съществуват рискове от някои по – рядко срещани инфекциозни болести, чийто резервоар са гризачи, диви животни или се предават от ухапване от комари и кърлежи. Хантавирусни инфекции се съобщават предимно в западните щати на САЩ и в югозападните провинции на Канада. Лаймската болест е ендемична за североизточните, централно атлантическите, горните средно западни щати. През последните години се съобщават данни за завишаване заболяемостта от салмонелози в някои региони.

Централна Америка 

Типични за региона са заразните болести, предавани чрез замърсени храна и вода: дизентерия, коремен тиф, хепатит А, холера, бруцелоза. Съществува риск от заразяване с бяс при ухапване или одраскване от бясно диво или домашно животно.

Карибски басейн 
Срещат се някои комарни трески, съобщени са случаи на туларемия в Хаити. Чревните инфекции са представени от хепатит А и дизентерия.

Южна Америка
Характерни за региона са комарните вирусни инфекции – жълта треска, вирусни енцефалити, денга, чума, стомашно – чревни инфекции, хепатит А и хепатит В, холера, бяс, менингококови менингити (Бразилия). В провинциите най – често са разпространени следните инфекциозни заболявания: салмонелози, холера, хепатит А, както и болестите, предавани при ухапване от насекоми, или с участието на гризачи (ухапване, замърсяване на храна и др.)

Северна Африка 
Ендемични за района са чревните инфекции, възникващи след консумация на замърсена ( заразена) храна или вода: дизентерия и други диарийни заболявания, хепатит А, коремен тиф, спорадична случайна холера. Възможни са заболявания от някои “екзотични” трески, предаване чрез ужилване от комари, както и заразяване с бяс при наранявания от бесни животни.

Централна Африка 
Характерни за региона са вирусните заболявания, вкл. някои тежки хеморагични трески, предавани чрез кърлежи, комари, мухи и др. Сред неваксинираните периодично се наблюдават епидемии от жълта треска. Широко разпространени са диарийните заболявания, вкл. дизентерия, както и други заразни заболявания, предавани чрез замърсена храна и вода – хепатити А и Е, коремен тиф, холера. Възможни са заразявания и заболявания от Ебола и Марбурска хеморагична треска. Епидемии от менингококови менингити могат да се наблюдават в тропическите области, особено в саваната през сухия сезон. Съществува риск от заразяване с бяс при контакт с бесни диви или домашни животни. Хепатит В е с типично ендемично разпространение в Централна Африка.

Южна Африка 
Възможни са заболявания от хеморагични и други трески, предизвикани от комарни и кърлежови ухапвания. Широко разпространени са вирусните хепатити А и В, коремен тиф и други заболявания, предизвикани от замърсена храна и вода.

Източна Азия
В тези области съществува риск от заразяване с хеморагична треска с бъбречен синдром – Корейска хеморагична треска, треска Денга, Японски енцефалит. Заразяването е възможно благодарение участието на насекоми – комари, кърлежи, и др., както и на гризачи. Широко разпространени са диарийните заболявания, хепатит А, холера, бруцелоза. Областта е високоендемична по отношение на хепатит В и бяс (за някои страни). Югоизточна Азия
Съществуват райони с поддържане на инфекции от чума. Японският енцефалит, денга и денга-хеморагичната треска се предизвикват от ужилване от комари. В тази част на света са разпространени полиомиелит, бяс и др.

Централна Южна Азия 
Съществува риск от заразяване от различни кърлежови трески, денга, Японски енцефалит, Кримска хеморагична треска и др. За района са характерни мащабни епидемии от хепатит Е и А; коремен тиф, дизентерия и други диарийни заболявания. Хепатит В е с високо разпространение. Срещат се менингококови менингити и полиомиелит.

Югозападна Азия 
За този регион са характерни: коремен тиф и хепатит А, хепатит В и менингококова инфекция.

Океания 
Пътуващите към Австралия и Нова Зеландия по принцип не са изложени на по – голям риск при пътуването си, отколкото в собствените си страни. В някои от неиндустриализираните зони на Австралия е възможно да възникне риск от заразяване и заболяване от вирусни енцефалити, комарни епидемични полиартрити.

Меланезия и Микронезия – Полинезия 
В повечето острови съществува риск от заболявания, предавани чрез ухапване от комари. Малария, треска Денга, вкл. хеморагичната й форма, се среща епидемично в по – голямата част от островите. Чревни инфекции като диарийни заболявания, коремен тиф, както и хепатит А, предавани посредством участието на замърсени хранителни продукти или вода се срещат често. Хепатит В е с ендемично разпространение.

* Информация на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *