Ваксините – предимства и безопастност

Ваксините са най-широко прилаганите средства за превенция на инфексиозните заболявания и се описват начините за контрол на производителния процес и осигуряването на безопасността им.

Превенция, ваксини, отсрочени ефекти

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *