Българско Сдружение по Превантивна Медицина

Добре дошли, дами и господа!

Сайтът, в който влязохте е създаден от Сдружението по превантивна медицина с цел медицинските специалисти от областта на превантивна медицина, eпидемиология, инфекциозни болести, микробиология, имунология, педиатрия, обществено здраве и здравен мениджмънт, да бъдат в непрекъсната връзка помежду си. Студентите, специализантите, общопрактикуващите лекари са добре дошли и ще се радваме, ако намерят бързо отговор на интересуващите ги въпроси и ако сме полезни с информацията и опита си.

Налице е належаща необходимост да се отделят повече сили и средства към промоция на здравословен начин на живот и към превенция на заболяванията. Нашата цел е да популяризираме и пропагандираме превантивната медицина в Република България, насочена към здравите хора, здравословната среда, повишената готовност за борба с инфекциозните и неинфекциозните заболявания.

С всяка изминала година диапазонът на актуалните теми, организационните, профилактични и терапевтични подходи в тази област се увеличават, което е от полза, както за поддържане на квалификацията на отделния лекар, така и за общественото здраве.
Съвременното развитие на превантивната медицина у нас и по света предполага все по-широка обмяна на информация с различни национални и международни структури. Тя би могла да се използва не само за събиране на данни, но и за ранно предупреждение при възникване на огнища или епидемии от различни инфекциозни заболявания.

С този сайт ще осигуряваме информация за срещи, конгреси, симпозиуми в страната и чужбина, като се надяваме да отворим врата за достъп до информация и за контакти със специалистите от съседните на България страни, от Европа и света. При оформянето на сайта ще използваме препратки към материали на национални и международни институции с по-големи възможности. Надяваме се, че нашият сайт ще бъде четен и от неспециалисти, особено на пътуващите в екзотични дестинации.

Този сайт е отворен за обратна връзка от посетителите му и се надяваме, че ще ни помогнете да го направим интересен, полезен и необходим както за специалистите, работещи в тази динамична и интересна област на медицината, така и за тези, които просто търсят достоверна информация.